PAGALBOS SEKSUALINIO SMURTO ATVEJU ALGORTIMAS

Seksualinis smurtas – bet koks seksualinis veiksmas, kurio metu buvo siekta lytinio akto, nepageidaujami seksualiniai veiksmai, komentarai ar iniciatyvos, skirtos paveikti ar kitaip nukreiptos prieš asmenį naudojant prievartą. Prievartautojas gali būti bet kuris asmuo, nepriklausomai nuo jo santykių su auka, bet kurioje aplinkoje, įskaitant (bet neapsiribojant) namus ar darbo aplinką.

Seksualinis smurtas gali būti:

  • Prievarta, patiriama iš sutuoktinio ar partnerio

  • Išprievartavimas, įvykdytas nepažįstamo ar pažįstamo žmogaus

  • Nenorimos seksualinės iniciatyvos ar priekabiavimas (pvz., mokykloje, darbe)

  • Seksualinis protiškai ar fiziškai neįgalių žmonių prievartavimas

  • Vaikų prievartavimas arba išnaudojimas

  • Kita

Aukos įkalbinėjimo, įtikinėjimo ar bauginimo būdai:

  • Smurtavimas, fizinės jėgos naudojimas

  • Psichologinis spaudimas

  • Šantažavimas

  • Grasinimai (smurtu, atleidimu iš darbo, pažymio sumažinimu)

Svarbu paminėti, kad seksualinis smurtas gali įvykti ir tada, kai žmogus negali duoti sutikimo, t. y. kai yra išgėręs, apsvaigęs nuo narkotikų, miega ar yra psichiškai nepajėgus.