Institucijos pagal regioną

Erdvė jaunimui būti ir bendrauti, įvairios jaunų žmonių organizuojamos veiklos (pvz. šokiai, rankdarbiai, stalo žaidimai, filmų peržiūros, informaciniai renginiai).
Respublikos g. 82, Rokiškis
Mobilus telefonas
...
Vytauto g. 8, Obeliai
Mobilusis telefonas
...
Žalioji g. 12, Rokiškis
Mobilusis telefonas
Pagalba sunkiai besiverčiantiems, socialinėje atskirtyje esantiems, vienišiems, sergantiems pagyvenusiems žmonėms. Supažindina su humanitarine teise. Skatina humanizmą.
Nepriklausomybės a.10B
Stacionarus telefonas
Regina Sketerskienė, tel. 861486481
Nusikalstamumo mažinimas (užkardymas), nusikaltimų išaiškinimas ir saugios aplinkos kūrimas
Pramonės g. 9, Rokiškis
Stacionarus telefonas
Pasitikėjimo telefonas
Lygtinai paleistų, nuteistųjų, kuriems paskirta laisvės atėmimo bausmė ir jos vykdymas atidėtas, priežiūra.
Vytauto g. 17
Stacionarus telefonas
Kalėjimų departamento pasitikėjimo telefonas
Ramutė Reninger, tel.8 652 30655
Aukštosios koleginės studijos, taikomųjų mokslinių tyrimų ir profesionalus meno plėtra.
Laisvės g.13, Rokiškis
Stacionarus
Pagalba (mokymai ir informacija) ieškant darbo.
Respublikos g. 113, LT-42150 Rokiškis
Stacionarus telefonas
Centro paskirtis – pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką visuomenės sveikatos priežiūros ir vartotojų teisių apsaugos srityse, vertinti ir valdyti riziką žmonių sveikatai, susijusią su paslaugomis, gaminiais, aplinkos veiksniais ir užkrečiamosiomis ligomis.
Respublikos g. 13, LT-35185, Panevėžys
Stacionarus
Visuomenės sveikatos sauga ir kontrolė. Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė. Vartotojų teisių gynimas visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu. Išduoda leidimus – higienos pasus, leidimus ekshumuoti žmonių palaikus.
Juodupės g. 1A
Telefonas/faksas
Ambulatorinių bendrosios praktikos/šeimos gydytojo sveikatos priežiūros paslaugų teikimas
Panevėžio g. 16 a, Rokiškis
Stacionarus telefonas
Mobilus telefonas
2018 m. pastatytas baseinas, yra viena iš naujausių tokio tipo įstaigų pastatytų Lietuvoje. Šiuolaikiška, saugi, patraukli lankytis, dirbti ir kurti, atvira vietos bendruomenei įstaiga. Inovatyvi, teikianti aukštos kokybės sveikatingumo ir plaukimo sporto paslaugas, plėtros, novatoriškumo srityje, sėkmingai organizuojanti plaukimo sportą, užtikrinanti sklandžią tarpinstitucinę partnerystę, kuri maksimaliai tenkina visų klientų sveikatinimo bei užimtumo poreikius.
Taikos g.21A
8 686 08950
Teikia mokiniams bendrą choreografinį, muzikinį išsilavinimą, ugdo jų meninį skonį, nacionalinę savimonę, remiantis tautos kultūra, liaudies tradicijomis ir papročiais, geriausiais pasaulinės kultūros pavyzdžiais.
Respublikos g. 96, Rokiškis
Stacionarus telefonas
...
P.Širvio g.1, Rokiškis
Stacionarus telefonas
Teikia skubią būtinąją medicinos pagalbą, esant nelaimingiems atsitikimams, gyvybei gręsiančioms būklėms, ūmiai susirgus ir užtikrina tolesnį pacientų transportavimą į atitinkamą gydymo įstaigą.
Juodupės g. 1A, LT-42106 Rokiškis
Bendrasis pagalbos centras
...
Vytauto g. 20, LT – 42115, Rokiškis
(8 458) 32732, mob. 8 620 77006
Konsultuoja ir nukreipia jaunimą pas tinkamus specialistus su sveikata susijusiais klausimais. Konsultuoja ir koordinuoja specialistus dėl jaunimui plankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo.
Respublikos g. 94, 42136 Rokiškis
Stacionarus telefonas
Mobilus telefonas
Agnė Šapokaitė, Rokiškio r. sav. Visuomenės sveikatos biuro direktorė
Teikti kokybišką pagrindinį (1-8 klasė) išsilavinimą, sudaryti geras sąlygas ugdymuisi, saviraiškai, sportinei veiklai, rengti moksleivius tolesniam mokymuisi ir profesijos pasirinkimui.
P.Širvio 2, LT-42155 Rokiškis
Telefonas/faksas
Teikti kokybišką bendrąjį pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaryti geras sąlygas ugdymuisi, saviraiškai, sportinei veiklai, rengti moksleivius tolesniam mokymuisi ir profesijos pasirinkimui.
Taikos g. 17, Rokiškis
Stacionarus telefonas
Per dvidešimt dvejus nepriklausomos valstybės metus atsinaujino ir išsiplėtė muziejaus ekspozicijos, labai suaktyvėjo įvairiausių parodų, plenerų, muzikos, literatūros vakarų, susitikimų rengimas. Neatsiejama muziejaus veiklos dalimi tapo edukacinės programos skirtos ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Muziejaus lankytojai, dalyvaudami krašto istorijos pažinimo, etninės kultūros, senųjų amatų edukacinėse programose, turi galimybę ne tik sužinoti, pamatyti, bet ir patys dalyvauti įvairiuose darbo procesuose, kurti, vertinti.
Tyzenhauzų al.5
Stacionarus telefonas
...
Perkūno g. 4
Stacionarus telefonas
Mobilus telefonas
...
Respublikos g.96
Mobilus telefonas
...
Kauno g. 4, Rokiškis
Stacionarus telefonas
Įstaigos veiklos tikslas: stiprinti ir atstatyti gyventojų sveikatą, vykdyti ligų prevenciją, teikti tinkamas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas.
Juodupės g.1A, 42106 Rokiškis
Informacija
Faksas
Specializuotos ir kvalifikuotos antrinio lygio stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos gyventojams, turintiems psichikos sutrikimų.
Vytauto g.47, Rokiškis
(8 458) 20 132
Stacionarus telefonas
Centras teikia ambulatorinę medicininę pagalbą ūmių psichikos sutrikimų atvejais, vykdo ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą bei teikia pagalbą dvasinės krizės ištiktiems asmenims ir jų artimiesiems.
Vytauto g. 35 B, Rokiškis
Stacionarus telefonas
Mobilus telefonas
Teikti kokybišką bendrąjį pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaryti geras sąlygas ugdymuisi, saviraiškai, sportinei veiklai, rengti moksleivius tolesniam mokymuisi ir profesijos pasirinkimui.
P. Cvirkos g. 16, Juodupė
Stacionarus telefonas
...
P. Širvio g. 2
Mobilus telefonas
Algis Paliukas, tel.(8 458) 33 587
Teikti kokybišką bendrąjį pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaryti geras sąlygas ugdymuisi, saviraiškai, sportinei veiklai, rengti moksleivius tolesniam mokymuisi ir profesijos pasirinkimui.
Rokiškio raj. Jūžintų sen. Jūžintų mstl. Beržų g. 3
Stacionarus telefonas
Teikti kokybišką bendrąjį pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaryti geras sąlygas ugdymuisi, saviraiškai, sportinei veiklai, rengti moksleivius tolesniam mokymuisi ir profesijos pasirinkimui.
K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio sav.
...
Melioratorių g. 1A, Kavoliškis, LT-42345 Rokiškio r.
...
Sartų g. 19, Kriaunų k., Rokiškio r. sav.
8 458 41719
Teikti kokybišką bendrąjį pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaryti geras sąlygas ugdymuisi, saviraiškai, sportinei veiklai, rengti moksleivius tolesniam mokymuisi ir profesijos pasirinkimui.
Panemunio g. 25, Pandėlio m., Pandėlio sen., Rokiškio r. sav., LT-42365
Stacionarus telefonas
...
Panemunio g. 25a, Pandėlys, LT- 42365 Rokiškio r. sav.
Pacientai gydomi ligoninėje ir ambulatoriškai, teikiamos reabilitacijos paslaugos, atliekami įvairūs tyrimai.
V. Lašo g.3, Rokiškis
8 458 55 101, 8 686 51334
...
Nepriklausomybės a. 16, Rokiškis
8 458 51149
Teikti kokybišką bendrąjį pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaryti geras sąlygas ugdymuisi, saviraiškai, sportinei veiklai, rengti moksleivius tolesniam mokymuisi ir profesijos pasirinkimui.
Mokyklos g. 6, Obeliai, Rokiškio r. sav.
...
P.Širvio g. 1
(8 614) 40 117
...
Nepriklausomybės a.16
8 458 51502
Alicija Matiukienė
Teikiama specialioji pedagoginė ir psichologinė pagalba konsultuojant, įvertinant psichologines vaiko/mokinio galias ir sunkumus, šviečiant ir vykdant psichologinių problemų prevenciją vaikams, jų tėvams, rūpintojams bei globėjams ir pedagogams. Psichologai, specialūs pedagogai ir logopedai padės vaikui, iškilus mokymosi sunkumams, psichologinėms problemoms ar konfliktams.
J. Biliūno g. 2, Rokiškio m., Rokiškio miesto sen., Rokiškio r. sav., LT-42105
Vykdo vaiko teisių apsaugos funkciją, organizuoja neigiamos tėvų antivisuomeninio elgesio ir kitų institucijų įtakos vaikams prevenciją,;organizuoja atstovavimą vaikams ir jų teisių bei interesų gynimą, organizuoja vaikų (našlaičių), likusių be tėvų globą.
Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis
Pagrindinė Biuro veikla – rūpintis gyventojų sveikata ir gerinti gyvenimo kokybę - seminarų, diskusijų pravedimas įvairiomis sveikatos temomis bendruomenėms, įmonių, organizacijų darbuotojams, informavimas ir konsultavimas visuomenės sveikatos klausimais, privalomojo sveikatos mokymo organizavimas ir vykdymas, pirmosios pagalbos teikimas, higienos normų laikymosi švietimo įstaigose priežiūra, pagalba organizuojant mokinių maitinimą, švietėjiškos veiklos vykdymas sveikatinimo, priklausomybių prevencijos temomis mokyklos bendruomenėje.
Respublikos g. 94, Rokiškis
(8-458) 52055, 8 628 98209,
...
Vytauto g. 25, Rokiškis
(8 458) 31275
...
Kalno g. 20
8 615 15631
Asta Keraitienė, tel. 8 615 15631
...
Kalno g. 20
8 615 15631
Asta Keraitienė, tel. 8 615 15631
...
Nepriklausomybės a.31A
8 674 41104
...
St. Dariaus ir St. Girėno g. 6
868413050
...
Respublikos g. 68, Rokiškis
+370 618 02647
Vaiva Baltrūnaitė - Kirstukienė
Projektą vykdo:
Projektą finansuoja:
© 2016-2019 Sveikatos Tinklas. Visos teisės saugomos. Privatumas ir atsakomybė.