VALGYMO SUTRIKIMŲ NEIGIAMO POVEIKIO SVEIKATAI MAŽINIMAS

Sveikatos sutrikimų, susijusių su valgymo sutrikimais, mažinimo algoritmas aprašo su valgymo sutrikimais susijusios rizikos įvertinimą, pagalbos organizavimo ir prevencijos veiklų tvarką asmeninio kontakto atveju 14–29 metų amžiaus asmenų grupei.

Šis algoritmas skirtas padėti įvertinti paslaugų teikimo poreikį ir pateikti rekomendacijas organizuojant pagalbos eigą. Pateikiamas sveikatos problemos sprendimo sekos aprašas yra tik pagalbinis įrankis ir paslaugų teikėjai, priimdami sprendimus bei teikdami rekomendacijas, turėtų remtis savo profesine patirtimi ir vertinimu.

Informacija

 
 • Paslaugas teikiančios institucijos

    Kur kreiptis skubios pagalbos atveju:
 • Bendrasis pagalbos telefono numeris – 112 
 • Apsinuodijimų informacijos biuras. Apsinuodijimų informacijos biuro budintis gydytojas, tel. (8 5) 236 2052 arba 8 687 53 378
 • Jaunimo linija, tel. 8 800 28 888
 • Krizių įveikimo centras, tel. 8 640 51 555
 • Emocinės paramos teikimo telefonu kontaktai http://www.klausau.lt/telefonai
  Respublikinio ar regioninio pavaldumo įstaigos:
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Prieiga per internetą: www.sam.lt 
 • Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. Prieiga per internetą: http://www.smlpc.lt/ 
 • Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Prieiga per internetą: http://www.ntakd.lt/ 
 • Jaunimo organizacijos (nuoroda pagal savivaldybę)
  Sveikatos sistemos įstaigos savivaldybėje:  
 • Miesto/rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (nuoroda pagal savivaldybę)
 
 • Miesto/rajono psichikos sveikatos centras (nuoroda pagal savivaldybę)
 • Miesto/rajono PASPĮ (nuoroda pagal savivaldybę)
 • Miesto/rajono stacionarines bei ambulatorines paslaugas teikiančios įstaigos (nuoroda pagal savivaldybę)
Švietimo įstaigos savivaldybėje:
 • Mieste/rajone esančios visos švietimo įstaigos (nuoroda pagal savivaldybę) 
  Kitos įstaigos savivaldybėje:
 • Konkrečiai tame mieste/rajone esančios įstaigos (policijos komisariatas, vaiko teisių apsaugos skyrius ir kt.), VšĮ, NVO (nuoroda pagal savivaldybę)
  Lietuvos telefoninės pagalbos tarnybų telefonų numeriai ir darbo laikas:   Šiais numeriais nemokamai galima skambinti iš visos Lietuvos  
Tarnyba Telefono numeris Darbo laikas
Jaunimo linija.  Emocinę paramą teikia savanoriai  8 800 28 888 I–VII, visą parą
Vaikų linija. Emocinę paramą teikia savanoriai  116 111 I–VII, 11.00–23.00
Linija doverija (pagalba paaugliams ir jaunimui teikiama rusų kalba). Emocinę paramą teikia savanoriai moksleiviai. 8 800 77 277 II–VI, 16.00–20.00
Vilties linija. Pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai 116 123 I–VII, visą parą
https://pagalbasau.lt/valgymo-sutrikimai/
 
AddThis Sharing Sidebar
Share to Spausdinti Print Share to Dar... AddThis
Hide
Show