NEIGIAMO SAVIŽUDYBIŲ IR SAVIŽALOS POVEIKIO SVEIKATAI MAŽINIMO ALGORITMAS

Savižudybių ir savižalos neigiamo poveikio sveikatai mažinimo algoritmas aprašo savižudybių ir savižalos situacijos analizę, pagalbos organizavimo ir prevencijos veiklų tvarką asmeninio kontakto atveju 14–29 metų amžiaus asmenų grupei.

Šis algoritmas skirtas padėti įvertinti paslaugų teikimo poreikį ir pateikti rekomendacijas organizuojant pagalbos eigą. Pateikiamas sveikatos problemos sprendimo sekos aprašas yra tik pagalbinis įrankis ir paslaugų teikėjai, priimdami sprendimus bei teikdami rekomendacijas, turėtų remtis savo profesine patirtimi ir vertinimu.

Pagalbos algoritmas parengtas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymus Nr. V-856 „Dėl Savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Nr. V-859 „Dėl Pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems ir savižudybės krizę išgyvenusiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Algoritmo tikslas – nustatyti pagalbos poreikį ir organizuoti pagalbos eigą.

Savižudybės grėsmės nustatymas (18-29 m. jaunuoliai)Savižudybės grėsmės nustatymas (vaikams/paaugliams iki 18 m.)* Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. V-859 ,, Dėl Pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems ir savižudybės krizę išgyvenusiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymas Nr.V-856 „Dėl savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

** Asmens buvimo vietoje savižudybės grėsmę nustato ir emocinę pagalbą asmeniui teikia gydytojas psichiatras, gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras, medicinos psichologas ir mokyklos psichologas ir kiti sveikatos priežiūros, švietimo ir socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai, vykdydami darbo ar tarnybos funkcijas, asmens buvimo vietoje asmens savižudybės grėsmę nustatyti ir emocinę pagalbą asmeniui teikti gali išklausę su Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) suderintą, ne trumpesnę kaip 16 val. trukmės emocinės pagalbos teikimo savižudybės grėsmę patiriančiam asmeniui mokymo programą ir turintys tai patvirtinantį pažymėjimą.

Santrumpos:
TBK – Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius
VTAT – Vaiko teisių apsaugos tarnyba
ŠPT – Švietimo pagalbos tarnyba

Informacija

Kur kreiptis skubios pagalbos atveju:
 • Bendrasis pagalbos telefono numeris 112 
 • Apsinuodijimų informacijos biuro budintis gydytojas, tel. (8 5) 236 2052 arba 8 687 53 378
 • Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Ūmių apsinuodijimų skyrius, tel. (8 5) 216 9069
 • Jaunimo linija, tel. 8 800 28 888
 • Krizių įveikimo centras, tel. 8 640 51 555
  Emocinės paramos teikimo telefonu kontaktai http://www.klausau.lt/telefonai   Kitos įstaigos ir kontaktai savivaldybėje: Rekomendacija, kokias įstaigas įtraukti į sąrašą:  
 • Savivaldybėje esančios laisvalaikio užimtumo įstaigos
 • Mokyklų socialinių darbuotojų, psichologų, visuomenės sveikatos specialistų sąrašas su kontaktais
 • Miesto psichologinės tarnybos
 • Vaiko teisių apsaugos kontrolieriai
 • Probacijos tarnybos
 • Gerovės komisijos
 • Nepilnamečių reikalų inspektoriai
 • Psichikos sveikatos centrai
   

11. Informacijos šaltiniai apie savižudybes, savižalą ir jų rizikos sumažinimą, esantys www.sveikatostinklas.lt duomenų bazėje

Pirmoji pagalba  Teisiniai dokumentai   Standartai, algoritmai, protokolai
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 2018 m. liepos 26 d. Nr. V-856
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės grėsmę išgyvenantiems ir savižudybės grėsmę išgyvenusiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 2018 m. liepos 26 d. Nr. V-859
 • Gaivinimo standartai. Patvirtinta 2011 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-822 (priedai-algoritmai: naujagimio, vaiko, suaugusiojo)
 • Lietuvos medicinos norma MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ // Valstybės žinios. 2006-01-10, Nr. 3-62. Initial assessments
  Metodikos, rekomendacijos, kita literatūra praktiniam naudojimui   Dalomoji medžiaga, atmintinės, lankstukai, plakatai Internetinės svetainės, duomenų bazės
 • Interneto svetainė tuesi.lt yra skirta savižudybės krizę išgyvenančiam žmogui, šalia jo esančiam artimajam ir profesionalią pagalbą teikiantiems specialistams. Informacija svetainėje pateikiama glaustai, atsižvelgiant į specifinius kiekvienos tikslinės grupės poreikius. Savižudybės krizę patiriančiam asmeniui suteikiama informacija apie įvairius pagalbos būdus ir jos teikėjus konkrečioje savivaldybėje, ir apie tai, ko jis gali tikėtis kreipdamasis pagalbos telefonu, internetu ar susitikęs su specialistu. Norintieji padėti išgyvenantiems savižudybės krizę šioje svetainėje sužinos apie rizikos ženklus, priežastis ir mitus apie savižudybę, ras patarimų, kaip tinkamai suteikti pagalbą. Specialistams pateikiama išsami informacija, kaip elgtis konkrečioje situacijoje. Svetainėje taip pat publikuojamos savižudybės krizę išgyvenusiųjų istorijos.
 • Artimiems.lt
 • Nebijok kalbėti
 • Suicide Prevention RCT Database http://cresp.edu.au/
  Kontekstinė informacija, susijusi su sveikatos problema, esanti Portale Vaizdo medžiaga portalo mediatekos dalyje  
 • Vaiva Klimaitė: Artimo žmogaus savižudybę išgyvenančių gedulo patyrimas

    Programos (aplikacijos) išmaniesiems telefonams, planšetėms ir kompiuteriams
 • Sveikas.lt
  Kita informacija užsienio kalbomis Leidiniai, knygos, straipsniai
 • Audronė Astrauskienė, et al. Sveikos gyvensenos rekomendacijos (Metodinės rekomendacijos. Mokomoji knyga), Vilnius 2011
 • Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas: metodinės rekomendacijos. Dr. Aldona Jociutė, Dalia Sabaliauskienė, Erikas Mačiūnas, Vilnius, 2007
 • Sveikatinimo darbo su bendruomene, šeima ir nevyriausybinėmis organizacijomis rekomendacijos. Metodinė medžiaga. Virginija Liepinytė-Medeikė, Valstybinis aplinkos sveikatos centras, Vilnius, 2008
 • Talk Therapy May Prevent Suicide in High-Risk Patients
 • Lack of Acceptance Significantly Ups Teen Suicide Risk
 • Suicidal Behavior Spreads From Parent to Child
 • Suicide prevention for youth - a mental health awareness program: lessons learned from the Saving and Empowering Young Lives in Europe (SEYLE) intervention study
 • The reliability of suicide statistics: a systematic review
 
AddThis Sharing Sidebar
Share to Spausdinti Print Share to Dar... AddThis
Hide
Show