NEIGIAMO DEPRESIJOS POVEIKIO SVEIKATAI MAŽINIMAS

Sveikatos sutrikimų, susijusių su depresija, mažinimo algoritmas aprašo su depresija susijusios rizikos sveikatai įvertinimą, pagalbos organizavimo ir prevencijos veiklų tvarką asmeninio kontakto atveju 14–29 metų amžiaus asmenų grupei.

Šis algoritmas skirtas padėti įvertinti paslaugų teikimo poreikį ir pateikti rekomendacijas organizuojant pagalbos eigą. Pateikiamas sveikatos problemos sprendimo sekos aprašas yra tik pagalbinis įrankis ir paslaugų teikėjai, priimdami sprendimus bei teikdami rekomendacijas, turėtų remtis savo profesine patirtimi ir vertinimu.

Pagalbos algoritmas parengtas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymą Nr. V-859 „Dėl Pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems ir savižudybės krizę išgyvenusiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Algoritmo tikslas: nustatyti pagalbos poreikį ir organizuoti pagalbos eigą.

Informacija

Kur kreiptis skubios pagalbos atveju:
 • Bendrasis pagalbos telefono numeris (policija, gaisrinė, greitoji medicinos pagalba) – 112;
 • Apsinuodijimų informacijos biuras. Budintis gydytojas, tel. (8 5) 236 2052 arba 8 687 53 378
 • Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Ūmių apsinuodijimų skyrius, tel. (8 5) 216 9069
 • Krizių įveikimo centras, tel. 8 640 51 555, www.krizesiveikimas.lt
Emocinės paramos teikimo kontaktai http://www.klausau.lt/telefonai   Kitos respublikinio ar regioninio pavaldumo įstaigos ir pagalba artimiesiems:   Sveikatos sistemos įstaigos savivaldybėje:
 • Sveikatos priežiūros įstaigos
 • Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos
 • Krizių centrai
Kitos įstaigos savivaldybėje: Rekomendacija, kokias įstaigas įtraukti į sąrašą:
 • Savivaldybėje esančios laisvalaikio užimtumo įstaigos
 • Mokyklos, gimnazijos, licėjai, kolegijos, kitos švietimo įstaigos
 • Miesto psichologinės tarnybos
 • Vaiko teisių apsaugos tarnyba
 • Probacijos tarnyba
 • Gerovės komisijos
 • Specializuoti pagalbos centrai, asociacijos, draugijos
   
 • Informacijos šaltiniai apie depresiją portalo www.sveikatostinklas.lt duomenų bazėje

  Pirmoji pagalba    Teisiniai dokumentai
 • Pagalbos algoritmas parengtas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymus Nr. V-856 „Dėl Savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
 •  Nr. V-859 „Dėl Pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems ir savižudybės krizę išgyvenusiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 
 • Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimai. Patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-895
 • Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarka bei mastas. Patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208
 • Būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigijimo ir priešnuodžių vartojimo tvarkos aprašas. Patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. V-1191 redakcija
 • Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas, 1995 m. birželio 6 d. Nr. I-924, nauja redakcija nuo 2019-05-01, Nr. XIII-1906, 2019-01-11
 • Paciento psichikos būklės įvertinimo tvarkos aprašas. Patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-1433
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl psichoterapijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo, 2019 m. lapkričio 13 d. Nr. V-1292
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 2018 m. liepos 26 d. Nr. V-856
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės grėsmę išgyvenantiems ir savižudybės grėsmę išgyvenusiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 2018 m. liepos 26 d. Nr. V-859
Metodikos, rekomendacijos, kita literatūra praktiniam naudojimui
 • Nuotaika paklūsta protui: keiskite jauseną keisdami mąstyseną / Dennis Greenberger, Christine A. Padesky, Vilnius: VU Specialiosios psichologijos laboratorija, 2000
 • Gyvenimas po lūžio: kultūrinių traumų psichologiniai padariniai, Danutė Gailienė, 2015 http://www.fsf.vu.lt/dokumentai/Naujienos_Mokslo_pasiekimai/2015/Gyvenimas_po_luzio_i_interneta.pdf
 • Psichologinės krizės ir jų įveikimas: pagrindinės žinios apie krizių ir savižudybių prevenciją, intervenciją ir postvenciją: praktinis vadovas. Ona Kristina Polukordienė, 2003
 • Astrauskienė A., Abaravičius A., Bartkevičiūtė R., Barzda A., Bulotaitė L., Klumbienė J., Petkevičienė J., Stukas R. 2011. Metodinės rekomendacijos sveikatos priežiūros ir slaugos bei ugdymo įstaigų specialistams. Mokomoji knyga visuomenės sveikatos, slaugos, ergoterapijos, kineziterapijos ir medicinos studijų programų studentams ir gydytojams rezidentams. Vilnius: http://ntakd.lt/files/informacine_medzega/1-NKD_medziaga/Sveika_mityba2011.pdf 
 • Jociutė A,, Sabaliauskienė D., Mačiūnas E. 2007. Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas: metodinės rekomendacijos. Vilnius: Valstybinis aplinkos sveikatos centras.
 • Liepinytė-Medeikė, Virginija. 2008. Sveikatinimo darbo su bendruomene, šeima ir nevyriausybinėmis organizacijomis rekomendacijos. Metodinė medžiaga. Vilnius: Valstybinis aplinkos sveikatos centras.
Dalomoji medžiaga, atmintinės, lankstukai, plakatai, informaciniai leidiniai    Internetinės svetainės, duomenų bazės Programos (aplikacijos) išmaniesiems telefonams, planšetėms ir kompiuteriams   Testai, skaičiuoklės
 • Zungo depresijos skalė. 
Kontekstinė, susijusi su sveikatos problema informacija, esanti portale Vaizdo medžiaga
AddThis Sharing Sidebar
Share to Spausdinti Print Share to Dar... AddThis
Hide
Show