Savižudybių prevencija mokykloje. Metodinė medžiaga
Lietuvos mokyklose vis daugiau dėmesio skiriama savižudybių prevencijai ir krizėms įveikti. 2007 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras patvirtino Krizių valdymo mokyklose tvarkos aprašą. 2011 m. šiame dokumente nurodyti krizių valdymo mokyklose veiksmai buvo įtraukti į Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašą. 2010 m. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro užsakymu Jaunimo psichologinės paramos centro psichologai Marija Bagdonienė, dr. Kristina Ona Polukordienė, Virginija Rekuč, Irma Skruibienė ir dr. Paulius Skruibis parašė Krizių valdymo komandų mokyklose programą. Ši programa – tai bendra mokymo sistema Lietuvos mokyklų krizių įveikimo komandoms. Šiame leidinyje pristatoma Savižudybių prevencijos programa – tai tęstinis darbas, siekiant įgyvendinti efektyvų krizių valdymo darbą mokyklose. Šįsyk dėmesio centre – savižudybių prevencija mokyklose.
Publikacijos metai: 
2012
Nuoroda: 
Autorius: 
Virginija Mikėnienė, dr. Kristina Ona Polukordienė, dr. Paulius Skruibis, Jelena Trofimova. Jaunimo psichologinės paramos centras
Šaltinio tipas v.2: 
Auditorija: 
Specialistai
Ekspertinis įvertinimas: 
3
Patogumo naudotis įvertinimas: 
3
Duomenų tipas: 
Skaitmeninis tekstinis
Projektą vykdo:
Projektą finansuoja:
© 2016-2019 Sveikatos Tinklas. Visos teisės saugomos. Privatumas ir atsakomybė.