Lietuvos jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų antropometriniai rodikliai ir jų sąsajos su socialiniais ir gyvensenos veiksniais
Publikacijos metai: 
2013
Raktažodžiai: 
Nuoroda: 
Autorius: 
Edita Albavičiūtė
Šaltinio tipas v.2: 
Auditorija: 
Specialistai
Duomenų tipas: 
Skaitmeninis tekstinis
Laukas šaltinio citavimui: 
Edita Albavičiūtė. Lietuvos jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų antropometriniai rodikliai ir jų sąsajos su socialiniais ir gyvensenos veiksniais. Daktaro disertacija. Biomedicinos mokslai, visuomenės sveikata (09B), Kaunas, 2013. Prieiga per internetą:http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2013~D_20130919_143656-85087/DS.005.0.02.ETD
Projektą vykdo:
Projektą finansuoja:
© 2016-2019 Sveikatos Tinklas. Visos teisės saugomos. Privatumas ir atsakomybė.