Kineziterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė
Ši medicinos norma nustato kineziterapeuto teises, pareigas, kompetenciją ir atsakomybę. Ši medicinos norma privaloma visiems kineziterapeutams ir jų darbdaviams, taip pat institucijoms, rengiančioms ir tobulinančioms šiuos specialistus bei kontroliuojančioms jų veiklą.
Raktažodžiai: 
Nuoroda: 
Autorius: 
Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Šaltinio tipas v.2: 
Auditorija: 
Specialistai
Duomenų tipas: 
Internetinė interaktyvaus formato laikmena (www, portalas)
Laukas šaltinio citavimui: 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-934 „Dėl Lietuvos medicinos normą MN 124:2004 „Kineziterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo (Žin., 2004, Nr. 184-6819) Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActPrint?documentId=TAR.103E6C5E9529