Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė
Ši medicinos norma nustato fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo teises, pareigas, kompetenciją ir atsakomybę. Ši medicinos norma privaloma visiems fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojams ir jų darbdaviams, taip pat institucijoms, rengiančioms ir tobulinančioms šiuos specialistus bei kontroliuojančioms jų veiklą.
Raktažodžiai: 
Nuoroda: 
Autorius: 
Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Šaltinio tipas v.2: 
Auditorija: 
Specialistai
Duomenų tipas: 
Internetinė interaktyvaus formato laikmena (www, portalas)
Laukas šaltinio citavimui: 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-935 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 123:2004 „Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo (Žin., 2004, Nr. 184-6820); Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6B36A3387F56