Dietistas. Pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė
Ši Lietuvos medicinos norma nustato dietisto veiklos sritis, teises, pareigas, kompetenciją ir atsakomybę. Ši Lietuvos medicinos norma privaloma visiems dietistams, dirbantiems Lietuvos Respublikoje, jų darbdaviams, taip pat institucijoms, rengiančioms šiuos specialistus, tobulinančioms jų kvalifikaciją bei kontroliuojančioms jų veiklą.
Raktažodžiai: 
Nuoroda: 
Autorius: 
Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Šaltinio tipas v.2: 
Auditorija: 
Specialistai
Duomenų tipas: 
Internetinė interaktyvaus formato laikmena (www, portalas)
Laukas šaltinio citavimui: 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. 218 „Dėl Lietuvos Medicinos normos MN 32:1996 „Dietistas“. Pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė