Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba

Veikla

Gyventojams

Teikiama specialioji pedagoginė ir psichologinė pagalba konsultuojant, įvertinant psichologines vaiko/mokinio galias ir sunkumus, šviečiant ir vykdant psichologinių problemų prevenciją vaikams, jų tėvams, rūpintojams bei globėjams ir pedagogams. Psichologai, specialūs pedagogai ir logopedai padės vaikui, iškilus mokymosi sunkumams, psichologinėms problemoms ar konfliktams.
Veiklos grupės: 
Gydymo ir sveikatinimo veikla
Teikia psichologo, logopedo paslaugas
Socialinės paslaugos
Rūpinasi rizikos grupėms priklausančiais asmenimis
Švietimo veikla
Moko mokinius ir mokyklos darbuotojus su psichikos sveikata susijusiais klausimais

Kontaktai

Darbo laikas: 
darbo dienomis
Telefonai: 
Stacionarus
Mobilus
El. paštas: 
Interneto svetainė: 
Adresas: 
Debreceno 41-1,