Pirmoji pagalba: Apalpus

Jei jūs esate tikras, kad asmuo kvėpuoja, tačiau yra be sąmonės, paguldykite jį stabilią šoninę padėtį.

  1. Guldyti ligonį į stabilią šoninę padėtį.
  2. Atlaisvinti drabužius, atidaryti langą. Jei patalpa maža, tvanki, nėra lango, ligonį išnešti į gryną orą.
  3. Kviesti GMP ir klausyti dispečerio nurodymų.