Ar obsesinis kompulsinis sutrikimas yra pagydomas?

Ar obsesinis kompulsinis sutrikimas yra pagydomas?

Sveiki, obsesinis–kompulsinis sutrikimas pasižymi įkyriomis mintimis (obsesijomis) ar veiksmais (kompulsijomis), kurie žmogaus suvokiami kaip savi, tačiau yra nemalonūs, beprasmiški ir varginantys.

  • Obsesijos – tai įkyrios, pasikartojančios mintys, vaizdiniai, apmąstymai, abejonės, impulsai, kurie kyla prieš žmogaus valią. Šios įkyrios mintys gali būti pačios įvairiausios: gali kilti įkyri mintis, kad rankos yra nešvarios, kad durys tinkamai neuždarytos, kad kas nors blogo gali nutikti. Nors žmogus stengiasi pasipriešinti šioms įkyrioms mintims, dažniausiai jam nepavyksta. Šios pasikartojančios mintys sukelia didelį diskomfortą ir nerimą.
  • Kompulsijos - tai tam tikri žmogaus atliekami veiksmai, kurie, nuolat ir stereotipiškai kartojami, tačiau neturi realios prasmės. Žmogus jaučiasi turintis juos atlikti tam, kad sumažintų kylantį nerimą.

Šiuo metu efektyviausiais laikomi du obsesinio–kompulsinio surikimo gydymo metodai: gydymas medikamentais ir psichoterapija. Gydymui medikamentais naudojami antidepresantai - selektyvūs serotonino reabsorbcijos inhibitoriai (SSRI ). Jeigu renkamasis psichoterapinis gydymas - dažniausiai taikoma kognityvinė elgesio terapija. Jos esmė – palaipsniui žmogų mokytis toleruoti diskomfortą atsirandantį dėl įkyrumų, to dėka patys įkyrumai pradeda mažėti. Dažnai siūloma itin efektyvi kombinuota pagalba, kai taikomas tiek medikamentinis, tiek ir terapinis gydymas. Rekomenduočiau kreiptis į psichikos sveikatos specialistą – psichiatrą ar psichologą ir pasitarti dėl gydymo galimybių.

Į klausimą atsakė:

Milda Vickutė-Bradauskienė
Psichologė