Įvyko apžvalginis seminaras skirtas visuomenės sveikatos specialistams dirbantiems ugdymo įstaigose!
2019-02-22
Regionas: 
Klaipėdos m.
Renginio data: 
2019-02-22

Š. m. vasario 19 dieną įvyko seminaras- diskusija visuomenės sveikatos specialistams apie Ankstyvosios intervencijos programos įgyvendinimą ir jos efektyvumo didinimą Klaipėdos mieste. Specialistai išsamiai buvo supažindinti su pačios programos koncepcija (kam ji skirta, amžiaus reikalavimais, dalyvavimo programoje ypatumais), vykdymo eiga, interaktyviu pratimų turiniu ir registracijos būtinumu.

Programa yra vykdoma visos Lietuvos mastu siekiant padėti jauniems asmenims mesti psichoaktyviąsias medžiagas, motyvuojant juos pasirinkti kitas sveikatai palankias alternatyvas.

Kadangi ši programa yra viena iš šių metų prioritetinių visuomenės sveikatos biurų sričių, svarbu didinti tiek sveikatos, tiek kitų sektorių bendradarbiavimą, kad informacijos sklaida apie šią programą kuo daugiau pasiektų mokytojus, specialistus, dirbančius ugdymo įstaigose, mokinius ir jų tėvus.

Paauglystės laikotarpis, yra rizikos laikotarpis, kuomet didėja psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo rizika. Būtent šiuo laikotarpiu ne tik susiformuoja požiūris į žalingas sveikatai medžiagas, bet neretai ir pradedama jomis eksperimentuoti, kurios veikia jauno asmens psichiką, sutrikdo elgesį, gali sukelti fizinę ir psichologinę priklausomybę.

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas sukelia rimtus sveikatos sutrikimus, psichologines ir socialines pasekmes, todėl prisidėkime visi kiek tik galime labiau prie jaunuolių sveikatos gerinimo!

 

Daugiau informacijos:

Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė

Dileta Tervydytė

El. p. koordinatorius@sveikatosbiuras.lt

Mob. 8 640 93 341

Psichologė

Aušra Agintaitė

El. p. ausra@sveikatosbiuras.lt

Mob. 8 640 93 348

Akimirkos iš įvykusio renginio