Projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų tiekimo modelis“ viešinimo renginys
2015-11-18
Regionas: 
Elektrėnai
Renginio data: 
2015-09-21
Kaina: 
nemokama

Rugsėjo 21 dieną, VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre įvyko viešinimo renginys kurio metu projekto vykdytojai ir partneriai pristatė projektą „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų tiekimo modelis“. Renginio metu projekto veiklų vadovė Kristina Vitartė kalbėjo apie modelio kūrimo ir koordinacinio centro steigimo svarbą, projekto veiklų koordinatorė Giedrė Tomkevičiūtė – Kalinauskienė papasakojo apie jaunimo sveikatos priežiūros situaciją Elektrėnų savivaldybėje, jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė Živilė Borisevičiūtė pristatė modelį bei aptarė projekto ateities planus.

Pagrindinis projekto tikslas - sukurti ir Lietuvoje įdiegti 14-29 m. amžiaus jauniems žmonėms palankių sveikatos priežiūros paslaugų modelį, kurio funkcija – paslaugų teikimo algoritmų pagalba į vieningą tinklą apjungti jau egzistuojančius sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus ir, gerinant jų bendradarbiavimą, teikti efektyvesnes jaunimui pritaikytas sveikatos priežiūros paslaugas taip užtikrinant sveikatos netolygumų mažinimą.

Elektrėnų savivaldybei bus adaptuotas jaunimo sveikatos interneto portalas, kuriame jaunuoliai galėtų surasti ekspertų parengtą patikimą, sistemingą, lengvai prieinamą ir patrauklia forma pateiktą informaciją, skirtą sveikatos stiprinimui ir jaunimo įgalinimui rinktis sveiką gyvenimo būdą. Interneto portale numatyta informacijos apie sveikatos paslaugas ir tiesioginio jaunimo konsultavimo per skaitmeninę žiniasklaidą galimybė. Specialistams skirtoje portalo dalyje bus talpinami jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo protokolai ir metodikos.

Tarpsektorinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo pagalba, Elektrėnų savivaldybei bus adaptuoti 4  jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo algoritmai skirti psichikos sveikatos, mitybos, reprodukcinės sveikatos ir išorinių mirties priežasčių prevencijai.  Šiuose algoritmuose bus detaliai aprašyta, kokie specialistai, kokiose institucijose, kada, kaip ir kokių tikslinių grupių jauniems žmonėms teikia paslaugas.

Džiaugiamės, jog renginys pritraukė daug dalyvių ir sulaukė aktyvaus jaunimo  susidomėjimo.