Kodėl paaugliams ir jaunuoliams reikalingas lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai

Lytinis paauglių brendimas yra nepaprastai svarbus ir neišvengiamas raidos komponentas. Viena vertus, jis susijęs su tam tikra rizika, kita vertus, yra vienas iš esminių asmens raidos etapų, sietinų su savęs pažinimu, individualumo formavimusi, ryšio su kitu asmeniu užmezgimu ir palaikymu ateityje. Kiekvienas paauglys, jaunuolis, žengdamas į suaugusiųjų pasaulį, turės priimti gyvenimą keičiančius sprendimus, susijusius su lytiniu gyvenimu ir lytine sveikata. Tam, kad šie sprendimai būtų tinkami ir priimami atsakingai, paaugliai turėtų mokykloje įgyti šiuolaikiniu mokslu grįstų žinių, ugdytis savarankiškam gyvenimui būtinus gebėjimus ir formuotis vertybines nuostatas, padedančias kurti brandžius tarpasmeninius santykius ir užkertančias kelią seksualiniam priekabiavimui ir diskriminacijai dėl lyties.

AR ŽINOTE?

  • Jūsų amžiuje būdingas smalsumas, noras išbandyti nauja, todėl esate linkę rizikuoti ir galite patekti į pavojingas situacijas.
  • Šiuo laikotarpiu, suaktyvėjus lytinių liaukų hormonams ir sustiprėjus lytiniam potraukiui, yra didesnė tikimybė pradėti lytinį gyvenimą dar neturint tvirtų moralinių įsitikinimų ir dorovinių vertybių.
  • Informacija apie kūno ir fiziologinius pokyčius jums yra ypač aktuali. Dažnai žinios apie seksualumą gaunamos iš draugų ir žiniasklaidos, neturint galimybės susipažinti su tikslia informacija apie lytiškumą, lytinę sveikatą ir su tuo susijusių problemų sprendimo būdus. O lengvai prieinamas pornografinio pobūdžio turinys formuoja iškreiptą suvokimą apie artumą, intymumą, lytinius santykius, kūną. Pornografija daro neigiamą įtaką ne tik vaikinų suvokimui apie merginas, jų vaidmenis, paskirtį, tačiau ir pačių merginų suvokimui apie save, savo vaidmenį.
  • Žiniasklaidoje (medijose) randami sekso vaizdai kelia įvairių klausimų, todėl lytiškumo tema negali likti tabu. Nuoseklus, pagarbus pokalbis, diskusijos su tėvais tampa vienu iš rizikingo jūsų elgesio prevencijos būdų.
  • Šiame amžiuje lengva pasiduoti įtakai, todėl gresia pavojus suklysti ir neplanuotai tapus tėvais nutraukti nėštumą, užsikrėsti lytiškai plintančiomis infekcijomis, tapti seksualinės prievartos aukomis. Šią riziką galima veiksmingai mažinti ieškant žinių, ugdant socialinius gebėjimus, didinant sąmoningumą – būdamas sąmoningas esi kur kas atsparesnis bendraamžių spaudimui.
  • Turite jaustis saugūs nuo seksualinės prievartos, seksualinio išnaudojimo, diskriminacijos, patyčių dėl lyties ar skirtingos seksualinės orientacijos, lytiškai plintančių infekcijų ir gebėti elgtis atsakingai, puoselėti atvirumą ir jautrumą atskirties grupėms lyties aspektu, priimti ir gerbti save ir aplinkinius.

Paauglystėje atsiradęs lytinis potraukis yra labai stiprus. Ankstyvas lytinis gyvenimas gali sukelti nepageidaujamų fizinių, psichologinių ir socialinių pasekmių, o šios – paveikti tolesnį gyvenimą. Paauglys dar nėra pakankamai atsakingas už savo poelgius ir jaučiasi psichologiškai nepasiruošęs pradėti lytinį gyvenimą – ankstyvi santykiai pradedami iš smalsumo, noro neatsilikti nuo bendraamžių ar dėl kitų nebrandžių motyvų.

Kiekvienas turime asmenines ribas. Svarbu nustatyti savąsias ir gerbti kitų ribas. Kartais tai padaryti sunku, ypač jei kitas turi daugiau galios, yra vyresnio amžiaus ar labai populiarus, mes jį ar ją mylime. Visime norime, kad mus gerbtų ir su mumis elgtųsi atsakingai. Gerbdami save ir kitus, nustatome tam tikras gerų santykių ribas. Žmonės, kurių asmeninės ribos per silpnos, turi išmokti labiau gerbti save, o kurių per griežtos – kitus.