Veiksmai visuomenės sveikatos srityje vykdant savižudybių prevenciją. Bendrosios gairės
Ne taip seniai, 2008 m., Pasaulio sveikatos organizacija, inicijuodama psichikos, neurologinių ir priklausomybių nuo psichiką veikiančių medžiagų sutrikimų gydymui gerinti skirtą Psichikos sveikatos veiksmų programą (mhGAP), savižudybę pripažino viena iš prioritetinių problemų (World Health Organization, 2008a). Žinant, kad daugelio savižudybių galima išvengti, vyriausybės, pasitelkusios sveikatos, socialinės rūpybos ir kitus reikiamus sektorius, privalo skirti tam būtinus žmogiškuosius ir finansinius išteklius. Šio dokumento tikslas – padėti sukurti ir įgyvendinti nacionalines savižudybių prevencijos strategijas, o taip pat pagelbėti šalims, kurios jau pradėjo plėtoti atitinkamų strategijų koncepcijas. Jis remiasi duomenų baze, kuri buvo sukaupta per 15 metų paskelbus JT gaires, nusakančias nacionalinių savižudybių prevencijos strategijų kūrimo procesus. Be to, čia nurodomi esminiai elementai, reikalingi numatant savižudybių prevencijos veiksmų visuomenės sveikatos srityje sistemą (žr. šio dokumento priede pateiktą schemą).
Publikacijos metai: 
2015
Raktažodžiai: 
Nuoroda: 
Autorius: 
Pasaulio sveikatos organizacija, 2012
Šaltinio tipas v.2: 
Auditorija: 
Specialistai
Ekspertinis įvertinimas: 
4
Patogumo naudotis įvertinimas: 
4
Duomenų tipas: 
Skaitmeninis tekstinis
Projektą vykdo:
Projektą finansuoja:
© 2016-2019 Sveikatos Tinklas. Visos teisės saugomos. Privatumas ir atsakomybė.