Savižudybių prevencija mokykloje
Švietimo sistemos įstaigose bei vaiko teisių apsaugos tarnybose dirbantys socialiniai pedagogai ir socialiniai darbuotojai kasdien susiduria su vaikais, paaugliais ir jaunuoliais, turinčiais nemenkų socialinių ir psichologinių sunkumų. Še jauni žmonės labai dažnai sunkiai prisitaiko klasėje, tarp bendraamžių ir apskritai visuomenėje. Tarp jų nemaža išgyvenančių psichologines krizes ar net atsidūrusių prie savižudybės slenksčio, todël socialiniai pedagogai privalo žinoti svarbiausią informaciją apie psichologinių krizių požymius, gebėti atpažinti vaikus, paauglius ir jaunuolius, galvojančius apie savižudybę, suteikti jiems pirmąją psichologinę pagalbą ir paskatinti kreiptis į reikiamus specialistus. Šioje knygelėje pateikiamos žinios, reikalingos savižudybių prevencijai, intervencijai ir postvencijai.
Publikacijos metai: 
2004
Nuoroda: 
Autorius: 
Roma Vida Pivorienė, Nijolė Sturlienė, Remigijus Auškelis
Šaltinio tipas v.2: 
Auditorija: 
Specialistai
Ekspertinis įvertinimas: 
3
Patogumo naudotis įvertinimas: 
4
Duomenų tipas: 
Skaitmeninis tekstinis
Projektą vykdo:
Projektą finansuoja:
© 2016-2019 Sveikatos Tinklas. Visos teisės saugomos. Privatumas ir atsakomybė.