Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimai
1. Greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) paslaugas gali teikti asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), turinčios įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę teikti šią paslaugą. 2. GMP paslaugų teikimo reikalavimai privalomi visų nuosavybės formų greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančioms įstaigoms. 3. GMP įstaigos uždavinys – pradėti teikti būtinąją medicinos pagalbą sergantiems arba sužeistiems asmenims įvykio vietoje ir, vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 55-1915), skubiai juos nugabenti į stacionarinę ASPĮ arba patarti kreiptis į ambulatorinę ASPĮ.
Publikacijos metai: 
2007
Nuoroda: 
Autorius: 
Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Šaltinio tipas v.2: 
Auditorija: 
Specialistai
Ekspertinis įvertinimas: 
5
Patogumo naudotis įvertinimas: 
4
Duomenų tipas: 
Internetinė interaktyvaus formato laikmena (www, portalas)
Projektą vykdo:
Projektą finansuoja:
© 2016-2019 Sveikatos Tinklas. Visos teisės saugomos. Privatumas ir atsakomybė.