Konkursas "Sveikuolių sveikuoliai"
2013-11-12
Tema: 
Kita

Lapkričio 19 dieną Rokiškio rajono savivaldybėje startuoja I etapo Tarptautinis vaikų, mokinių, pedagogų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“

Konkurso laikas - 10.00 h

Konkurso vieta - Senamiesčio progimnazijos sporto salėje.

Lapkričio 19 dieną – 1-4 klasių mokiniams
Lapkričio 26 dieną – 5-6 klasių mokiniams
Gruodžio 3 dieną – 7-8 klasių mokiniams
Gruodžio 10 dieną –  9-11 klasių mokiniams

Ikimokyklinukams konkursas vyks gruodžio 4 dieną (trečiadienį), 10.00 h, viename iš darželių (informacija tikslinama).

 

PATVIRTINTA

 

Rokiškio rajono savivaldybės

administarcijos direktoriaus 

2013 m. lapkričio  d. įsakymu  Nr.AV- 878

 

TARPTAUTINIO  VAIKŲ, MOKINIŲ, PEDAGOGŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO ,,SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI“

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tarptautinio vaikų, mokinių, pedagogų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso ,,Sveikuolių sveikuoliai‘‘ (toliau – Konkursas) nuostatuose nustatytas konkurso tikslas, uždaviniai, organizavimo tvarka, užduotys, vertinimo reikalavimai ir apdovanojimas.

2. Konkurso I etapo Rokiškio rajono savivaldybėje organizatoriai yra Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Rokiškio rajono savivaldybės administracija, švietimo skyrius, kūno kultūros ir sporto centras.

3. Konkurso tikslas –ugdyti vaikų ir mokinių gebėjimus saugoti ir stiprinti savo ir kitų sveikatą.

4. Konkurso uždaviniai:

4. 1. skleisti sveikos gyvensenos principus mokyklų bendruomenėse;

4. 2. organizuoti konkursą savivaldybės lygmenyje;

4. 3. nustatyti Konkurso laimėtojus.

 

II. KONKURSO DALYVIAI 

5. Konkurse gali dalyvauti ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo lavinimo mokyklų komandos, kurias sudaro po 5 mokinius, 1 mokytoją, 1 visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, dirbantį mokykloje (ar kitą medicininį išsilavinimą turintį asmenį).

6. Komandos skirstomos į 5 grupes:

6. 1. ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų;

6. 2. pradinių klasių mokinių;

6. 3. 5-6 klasių mokinių;

6. 4. 7-8 klasių mokinių;

6. 5.  9-11 klasių mokinių;

7. Mokyklai gali atstovauti po vieną kiekvienos amžiaus grupės komandą.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

8. Konkursą organizuoja Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Konkurso organizavimo darbo grupė.

9. Konkurso I etapas vykdomas savivaldybėje nuo 2013 m. lapkričio 19 d. iki  gruodžio 10 d.

10. Konkurso organizavimo darbo grupė :

10. 1. nurodo terminą paraiškų dalyvauti konkurse teikimui;

10. 2. parengia ir išsiuntinėja ugdymo įstaigoms nuostatus;

10. 3. parengia konkurso I etapo užduotis;

10. 4. nustato Konkurso I etapo laiką ir vietą;

10. 5. sudaro Konkurso užduočių vertinimo komisiją;

10. 6. įvykus konkursui ir susumavus rezultatus, komisija iki 2014 metų sausio 10 dienos II etapo organizatoriams pateikia kiekvienos amžiaus grupės komandų, laimėjusių pirmąsias vietas ir dalyvausiančių konkurso II etape, sąrašą.

IV. KONKURSO UŽDUOTYS IR VERTINIMAS 

11. Konkurse rekomenduojamos užduotys:

11. 1. komandų prisistatymas (iki 3 minučių)  Tai gali būti šūkis, skanduotė, dainelė, eilėraštis, gyva figūra, trumpas  spektaklis ir kt.;

11. 2. judėjimo užduotis (estafetės, žaidimai, sporto pratimai, sporto žaidimų elementai ir kt.);

11. 3. testas, viktorina, klausimai ir atsakymai sveikos gyvensenos tematika;

11. 4. komandų kapitonų rungtis (judėjimo, pažintinės, loginės ir panašios užduotys);

11. 5. užduotis žalingų įpročių prevencinės veiklos klausimais;

11. 6 praktinės užduotys sveikos gyvensenos klausimais (debatai, sprendimų priėmimas grupėje ir kita);

11. 7. užduotis žmogaus saugos klausimais (saugus eismas, pirmoji pagalba, elgesys su nepažįstamais žmonėmis ir kita);

11. 8. užduotis mokytojui ir sveikatos priežiūros specialistui.

 

V. KONKURSO UŽDUOČIŲ VERTINIMAS

12. Visos komandų užduotys vertinamos balais. Taikoma 3 balų sistema: jei užduotis atlikta labai gerai (greičiausiai, turiningiausiai, tikslingiausiai, originaliausiai) – komandai skiriami 3 balai, jei vidutiniškai  - 2 balai, jei užduotis atlikta minimaliai – 1 balas.

13. Kiekvienas komisijos narys vertina atskirai, po to išvedamas balų vidurkis.

14. Laimi daugiausia balų surinkusi komanda.

VI. KONKURSO LAIMĖTOJŲ APDOVANOJIMO TVARKA

15. Vertinimo komisijos išrinkti I etapo nugalėtojai apdovanojami diplomais, padėkos raštais, organizatorių ir rėmėjų dovanomis.

Projektą vykdo:
Projektą finansuoja:
© 2016-2019 Sveikatos Tinklas. Visos teisės saugomos. Privatumas ir atsakomybė.