[A] Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija

Pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą išorinių sergamumo ir mirtingumo priežasčių grupei (U50-Y98) priskiriami šie pogrupiai:

  • V00-X59  nelaimingi atsitikimai 
  • X60-X84  tyčiniai susižalojimai 
  • X85-Y09  pasikėsinimas 
  • Y10-Y34  įvykis, kai ketinimas nepatikslintas 
  • Y35-Y36  teisėtas jėgos panaudojimas ir karinės operacijos 
  • Y40-Y84  medicinos ir chirurginės pagalbos komplikacijos 
  • Y85-Y89  išorinių sergamumo ir mirtingumo priežasčių padariniai 
  • Y90-Y98  papildomi faktoriai, susiję su sergamumo ir mirtingumo priežastimis, klasifikuojamomis kitur 

​Lietuvos gyventojų vidutinę būsimo gyvenimo trukmę labiausiai trumpina išorinės mirties priežastys, kurioms, kaip ir daugumai kitų mirties priežasčių, įveikti nepakanka sveikatos sektoriaus pastangų ir veiksmų. Lietuvoje standartizuotas mirtingumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų nuo išorinių mirties priežasčių darbingo amžiaus žmonių grupėje gerokai didesnis negu senosiose ES valstybėse narėse ir naujosiose ES valstybėse narėse. (Šaltinis. Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programa)

 Išorinių mirties priežasčių grupėje didžiausią mirčių dalį sudaro savižudybės, mirtys dėl intensyvaus natūralaus šalčio poveikio, dėl traumų transporto įvykiuose, atsitiktiniai nusinuodijimai alkoholiu, nukritimai ir atsitiktiniai paskendimai.Lietuvoje mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių smarkiai skiriasi nuo ES šalių ne tik mirčių skaičiumi, bet ir pagal mirusiųjų amžiaus struktūrą. Skirtingai nuo ES šalių vidurkių, Lietuvoje dėl šios priežasties daugiausiai prarandama gyvybių 30-74 metų amžiaus grupėje, o traumas dažniausiai patiria asmenys, esantys amžiaus grupėje iki 65 metų. Lietuvoje 90 proc. mirusiųjų dėl išorinių mirties priežasčių miršta nesulaukę 75 metų.

Traumos ir nelaimingi atsitikimai yra viena iš pagrindinių jaunuolių 14-29 m. amžiaus grupėje priežasčių. Dėl šių priežasčių Lietuvoje per metus miršta apie  260 14-29 m. amžiaus jaunuolių, iš kurių, daugiau nei 150 asmenų per metus nusižudo.

LIETUVOS SVEIKATOS 2014–2025 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMO RODIKLIAI IR JŲ REIKŠMĖS

Tikslo Nr.
Tikslai
Vertinimo rodiklis, matavimo vienetas, duomenų šaltinis
Būklė (metai)
Vertinimo rodiklio reikšmė 2020 m.
Vertinimo rodiklio reikšmė 2025 m.
2
Sukurti sveikatai palankią fizinę darbo ir gyvenamąją aplinką
3. Mirtingumas dėl išorinių priežasčių 100 tūkst. gyventojų, HI
122,47 (2012 m.)
77,3
51,7
 
 
       

Šaltinis. Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programa

Projektą vykdo:
Projektą finansuoja:
© 2016-2019 Sveikatos Tinklas. Visos teisės saugomos. Privatumas ir atsakomybė.