Ar gali vaikas lankyti ugdymo įstaigą nepateikęs mokinio sveikatos pažymėjimo?

Ar vaikas gali eiti į mokykla jei yra nepateikęs mokinio sveikatos pažymėjimo?

Vaikui negalima eiti į mokyklą jeigu jis nėra pateikęs sveikatos pažymėjimo. Duomenys apie mokinių sveikatą reikalingi mokyklai nustatant fizinio pajėgumo grupę ir reguliuojant fizinį krūvį, pritaikant maitinimą, sodinant į tinkamesnį suolą, diferencijuojant mokymo procesą ir pan.

Pagal Lietuvos higienos normą HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 75 punktą mokyklos vadovas turi užtikrinti, kad mokiniai ugdymo procese dalyvautų pasitikrinę sveikatą.

Į klausimą atsakė:

Diana Aleksejevaitė
Vaikų sveikatos skyriaus vedėjos pavaduotoja
Projektą vykdo:
Projektą finansuoja:
© 2016-2019 Sveikatos Tinklas. Visos teisės saugomos. Privatumas ir atsakomybė.