Įvyko diskusija „Psichoaktyvių medžiagų vartojimo neigiamo poveikio sveikatai mažinimo algoritmo taikymas Klaipėdos rajone"
2015-12-30
Regionas: 
Klaipėdos raj.

Klaipėdos rajono savivaldybėje įgyvendinamas projektas finansuojamas Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis ,,Sveikatos netolygumų mažinimas Klaipėdos rajono savivaldybėje diegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį". Projekto vykdymui buvo organizuojamos 4 diskusijos lapkričio 23d. – gruodžio 7d.

„Psichoaktyvių medžiagų vartojimo neigiamo poveikio sveikatai mažinimo algoritmo taikymas Klaipėdos rajone“ vyko gruodžio 7d. Susirinko visuomenės sveikatos biuro, ligoninės, pirminių sveikatos priežiūros centrų, mokyklų, socialines paslaugas teikiančių organizacijų, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sveikatos apsaugos, vaikų teisių apsaugos skyrių specialistai. Diskusijoje buvo pristatytas psichoaktyvių medžiagų neigiamo poveikio sveikatai mažinimo algoritmas pritaikytas Klaipėdos rajonui, diskutuota apie reikalingas prevencines veiklas, kurios padėtų sumažinti psichoaktyvių medžiagų vartojimą tarp jaunuolių. Taip pat buvo aptariamas psichoaktyvių medžiagų vartojimo atpažinimas jaunimo tarpe, rizikos įvertinimas, nukreipimo galimybes į įvairias organizacijas, algoritmo taikymo ribotumai, trūkumai ir galimybės.

Diskusija pritraukė daug įvairių sričių specialistų dirbančių su jaunimu, paskatino tarpinstitucinį bendradarbiavimą, padėjo geriau suprasti algoritmo taikymo galimybes, atsižvelgti į jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo gerinimą.

 

Projektą vykdo:
Projektą finansuoja:
© 2016-2019 Sveikatos Tinklas. Visos teisės saugomos. Privatumas ir atsakomybė.