Elektrėnų institucijų sąrašas

Draugystės g. 2/7
8 (528) 54 330
Jaunimo darbuotoja Giedrė Užkurėnaitė
Ligoninės veiklos paskirtis – teikti kokybiškas, saugias, efektyvias, savalaikes, lygiateisiškas, patikimas, orientuotas į pacientų bei visuomenės lūkesčius sveikatos priežiūros paslaugas medicininės reabilitacijos, ligų profilaktikos ir diagnostikos srityse.
Mobilusis
Teikia skubią būtinąją medicinos pagalbą, esant nelaimingiems atsitikimams, gyvybei gręsiančioms būklėms, ūmiai susirgus ir užtikrina tolesnį pacientų transportavimą į atitinkamą gydymo įstaigą.
Taikos g. 6A, LT-26115 Elektrėnai
Bendrasis pagalbos centras
Stacionarus telefonas
Telefonas/faksas
Konsultuoja ir nukreipia jaunimą pas tinkamus specialistus su sveikata susijusiais klausimais. Konsultuoja ir koordinuoja specialistus dėl jaunimui plankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo.
Taikos g. 8B, Elektrėnai
Koordinatoriaus telefonas
Ieva Jarašienė, JPSPP koordinatorė
Vykdyti prisiimtas neformaliojo ugdymo programas, per saviraiškos poreikių tenkinimą kokybiškai ugdyti ir plėtoti ugdytinių menines, kultūrines, asmenines, socialines ir kitas kompetencijas, suteikti meninę brandą, laiduoti ugdymo tęstinumą meno profilio įstaigose.
Stacionarus
Įstaigos veiklos tikslas: stiprinti ir atstatyti gyventojų sveikatą, vykdyti ligų prevenciją, teikti tinkamas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas.
Taikos g. 6
Efektyviai naudojant turimus išteklius ginti Lietuvos žmonių teises ir laisves, saugoti visuomenę ir Valstybę, padėti žmogui, šeimai ir bendruomenei.
Centras teikia ambulatorinę medicininę pagalbą ūmių psichikos sutrikimų atvejais, vykdo ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą bei teikia pagalbą dvasinės krizės ištiktiems asmenims ir jų artimiesiems.
Taikos g. 6A
8 (528) 39646
...
Saulės g. 3, Kietaviškės, Elektrėnų sav.
8 (528) 44 617
Įstaigos veiklos tikslas: stiprinti ir atstatyti gyventojų sveikatą, vykdyti ligų prevenciją, teikti tinkamas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas.
Vievio g. 5, Semeliškių mstl., Semeliškių sen., Elektrėnų sav.
8 (528) 32 536
...
Trakų g. 73, Semeliškės, Elektrėnų sav.
8 (528) 32537
...
Draugystės g. 20
8 (528) 39578; 8 (528) 39760
Teikiama specialioji pedagoginė ir psichologinė pagalba konsultuojant, įvertinant psichologines vaiko/mokinio galias ir sunkumus, šviečiant ir vykdant psichologinių problemų prevenciją vaikams, jų tėvams, rūpintojams bei globėjams ir pedagogams. Psichologai, specialūs pedagogai ir logopedai padės vaikui, iškilus mokymosi sunkumams, psichologinėms problemoms ar konfliktams.
Rungos g. 5
8 (528) 39 784
Vykdo vaiko teisių apsaugos funkciją, organizuoja neigiamos tėvų antivisuomeninio elgesio ir kitų institucijų įtakos vaikams prevenciją,;organizuoja atstovavimą vaikams ir jų teisių bei interesų gynimą, organizuoja vaikų (našlaičių), likusių be tėvų globą.
Rungos g. 5
Stacionarus
Faksas
...
Šviesos g. 4 A, Vievis
8 (528) 26 211
...
Trakų g. 7, Elektrėnų sav., Vievis
+370 6999 4370
Jaunimo darbuotojas Mykolas Krasnickas
Pagrindinė Biuro veikla – rūpintis gyventojų sveikata ir gerinti gyvenimo kokybę - seminarų, diskusijų pravedimas įvairiomis sveikatos temomis bendruomenėms, įmonių, organizacijų darbuotojams, informavimas ir konsultavimas visuomenės sveikatos klausimais, privalomojo sveikatos mokymo organizavimas ir vykdymas, pirmosios pagalbos teikimas, higienos normų laikymosi švietimo įstaigose priežiūra, pagalba organizuojant mokinių maitinimą, švietėjiškos veiklos vykdymas sveikatinimo, priklausomybių prevencijos temomis mokyklos bendruomenėje.
Elektrinės g. 8
+370 659 67579
...
Draugystės g. 3
8 (528) 34130
...
Mokyklos g. 3, Pakalniškių k., Vievio sen. Elektrėnų sav.
8 (528) 77473, +370 685 84599
...
Mokyklos g. 1, Kazokiškių k., Kazokiškių sen., Elektrėnų sav.,
8 (528) 44438
...
Liepų g. 42, Vievis, Elektrėnų savivaldybė
8 (528) 27322
Sporto ir sveikatingumo veikla
Draugystės g. 13
(8-679) 72555
...
Draugystės g. 20
+37065091977
...
Draugystės g. 13
(8 528) 40142
...
Elektrėnų sav., Kazokiškių sen., Latvių kaimas 4
+37064017025
Įstaigos veiklos tikslas: stiprinti ir atstatyti gyventojų sveikatą, vykdyti ligų prevenciją, teikti tinkamas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas.
Bažnyčios g. 6, Vievis
Centro paskirtis – pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką visuomenės sveikatos priežiūros ir vartotojų teisių apsaugos srityse, vertinti ir valdyti riziką žmonių sveikatai, susijusią su paslaugomis, gaminiais, aplinkos veiksniais ir užkrečiamosiomis ligomis.
Kalvarijų g. 153, LT-08221, Vilnius
Stacionarus
Faksas
Projektą vykdo:
Projektą finansuoja:
© 2016-2019 Sveikatos Tinklas. Visos teisės saugomos. Privatumas ir atsakomybė.