ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

 

1. Atsakomybės apribojimas

Tinklalapio www.sveikatostinklas.lt valdytojai neprisiima jokios atsakomybės už šiame tinklapyje pateiktą informaciją. Šio internetinės svetainės tikslai yra suteikti informacijos, kuria remiantis vartotojai galėtų greičiau identifikuoti tikslesnį galimos konsultacijos šaltinį, labiausiai tinkantį pagal esamą situaciją, sklaida, o ne teikti profesionalias gydymo, diagnozės ar medicininių prognozių paslaugas. Kilus abejonių dėl savo sveikatos rekomenduojama konsultuotis su savo gydytoju.

Svetainėje esanti informacija yra bendro pobūdžio informacijos šaltinis. Ši informacija negali būti laikoma medicininiu patarimu. Ji nėra pritaikyta konkrečioms faktinėms aplinkybėms, su kuriomis gali susidurti internetinės svetainės lankytojas. Visa svetainėje pateikiama informacija, nuomonė ir patarimai turi būti vertinami pasitarus su specialistais ir dėl šios informacijos panaudojimo sprendžia pats vartotojas.

Šiame internetiniame tinklalapyje gali būti pateikta nuorodų į kitas svetaines, kurios leis vartotojui išeiti iš šios svetainės siekiant gauti trečiųjų šalių informaciją arba trečiųjų šalių informacija gali būti pateikta šioje svetainėje per nuorodas. Tinklalapio www.sveikatostinklas.lt valdytojai negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti susijusios svetainės turinio. Mes neatsakome už susijusios svetainės turinį ir aiškiai nuo jo atsiribojame. Tai, kad internetinėje svetinėje yra pateikta nuoroda į trečiųjų šalių puslapį nereiškia, kad Tinklalapio www.sveikatostinklas.lt valdytojai palaiko ar remia svetainės savininkus ar tiekėjus. Vartotojai prisiima riziką rinkdami ir naudodami bet kokią informaciją rastą internete. Tinklalapio www.sveikatostinklas.lt valdytojai siūlo įsitikinti, kad suprantate prisiimamą riziką prieš rinkdami ir naudodami informaciją gautą iš susijusių svetainių.

Šis atsakomybės apribojimas taip pat galioja tinklalapio naudojimui ir informacijos turinio atsisiuntimui. Prašome, prieš parsisiunčiant failus ir informaciją, patiems pasirūpinti tinkama apsauga nuo virusų.

2. Vizualinės medžiagos autorystė

Internetinėje svetainėje talpinama vizualinė medžiaga (nuotraukos, grafikai, iliustracijos ir etc.) yra autorinė (žymima ženklu ©) arba įgyta iš vizualinės medžiagos platintojų nemokamų vizualinės medžiagos talpyklų. Autorinę vizualinę medžiagą be interneto svetainės valdytojų leidimo platinti draudžiama.

3. Dėl tekstų platinimo

Jūs turite teisę peržiūrėti, išsisaugoti ir atsisiųsti mūsų tinklalapio informacijos turinį privačiais ar žurnalistiniais tikslais. Dauginant, platinant informacijos turinį ir/arba darant jį viešai prieinamu, būtina nurodyti originalų teksto šaltinį (internetinės svetainės adresą) ir teksto autorių.

Nusižengimas šiems reikalavimams įpareigoja Jus nutraukti šiuos veiksmus ir pašalinti pasekmes, t.y., būtina sustabdyti atitinkamus naudojimo veiksmus. Mes pasiliekame teisę pateikti papildomas pretenzijas bei pretenziją atlyginti žalą atsiradusią dėl nepagrįsto ir neteisėto informacijos panaudojimo.

4. Privatumas

Svetainės valdytojai nekaupia kontaktinių duomenų apie lankytojus, svetainės skiltyje "Klausk specialisto" užpildžiusius anoniminę klausimo formą ir pateikusius anoniminius klausimus ekspertams.

5. Forumo žinutės ir komentarai

Mūsų tinklalapio lankytojai turi galimybę palikti komentarus po interneto tinklalapyje publikuojamais straipsniais bei tinklalapyje esančiuose diskusijų forumuose, kuriuose tretieji asmenys gali išreikšti savo nuomonę bet kuriomis temomis. Visos žinutės forume ir komentaruose atspindi jų autorių nuomonę ir tinklalapio www.sveikatostinklas.lt valdytojai už jas neatsako. Diskusijų forumuose draudžiama pateikti įstatymams prieštaraujančią ar trečiųjų asmenų teises pažeidžiančią medžiagą. Tai ypatingai liečia šmeižiančią, juodinančią, nešvankią ar pornografinę medžiagą.

Nepaisant to, tinklalapio www.sveikatostinklas.lt valdytojai gali reguliariai peržiūrėti vartotojų komentarus ir įrašus forume bei atsisakyti priimti ar/ir pašalinti komentarus ir įrašus forume, kurie yra:

  • Bet kokia neteisėta, žalinga, grasinanti, užgauli, priekabiaujanti, įžeidžianti, vulgari, nepadori, niekinanti, nepakanti, rasistinė, etinė ar kitokia užgauli informacija, įskaitant, bet neapsiribojant bet kokia informacija, kuri skatina nusikalsti, kelia grėsmę visuomenės gerovei bei kitaip pažeidžia šalies ir tarptautinius įstatymus.
  • Reklama ar susiję su prekyba.
  • Komentarai, kurie publikuojami prisidengiant kitu vartotoju.
  • Asmeninė informacija, pvz. komentarai, kuriuose minimi telefono numeris, asmens kodas, sąskaitų numeriai, adresas, darbovietė.
  • Komentarai, kurie siūlo parsisiųsti autorinėmis teisėmis apsaugotą ar privačią informaciją.
  • Daugybiniai pakartotiniai to paties vartotojo komentarai, išsakantys tą pačią mintį.

Svetainės valdytojai bus dėkingi už atitinkamas Jūsų nuorodas, pranešančias apie netinkamus komentarus ir žinutes tinklalapio forume.